Valkom hamn

Bildtext LOVISA - Walkom hamn.
Förlag John Petterssons Bokhandel, Lovisa.
Postat Valkom 7.9.1913 -> Brantevik, Sverige