Solkulla på Sarvsalö.

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå 10 8.7.1974 -> Borgå
Övrigt Agfa