Härpe på Sarvsalö.

Bildtext  
Förlag  
Postat Härpe 21.6.1971 -> Evitskog