Svennas på Sarvsalö. 1943 köptes stället av WSOY och fick då namnet Suvikunta.

Bildtext Sarvsalö
Förlag  
Postat Helsingfors 25.7.1929 -> Raseborg
Övrigt 50339