Stor-Sarvlaks gård

Bildtext  
Förlag  
Postat Saknar adressida