Malmgård slott

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå 20.8.1900 -> Åbo