Altaret i Pernå gravkapell.

Bildtext Gravkapellet. Pernå.
Förlag  
Övrigt Saknar adressida.