Pernå kyrkoby i början på 1930-talet.

Bildtext Pernå k.b.
Förlag  
Postat Pernå 23.7.1938 -> Helsingfors
Övrigt Saknar adressida