Prästgården i Pernå. Kyrkans tak och klockstapeln syns långt bak till vänster.

Bildtext Pernå prästgård,
Förlag ERIK SÖDERSTRÖM, BORGÅ. PORVOO.
Postat Pernå 1.7.1911 -> Åbo