Det första minnesmärke över Mikael Agicola som restes 1914, ungefär där hjältegravgården finns idag. Monumentet flyttades 1959 till Sigfrids i Thorsby och ersattes med en Agicola-staty av Emil Wikström.

Bildtext  
Förlag  
Postat Gammelby 22.12.1925 -> Seitlaks
Övrigt Saknar adressida