Folkhögskolan i Kuggom

Bildtext Östra Nylands Folkhögskola i Pernå
Kristliga Föreningens av Unga Kvinnor 7:de svenska skolflicksmöte d. 3-7- juni 1914.
Förlag  
Postat Nykarleby 13.5.1914 - > Vasa