Elevarbeten i Östra Nylands Lantmanna- och husmodersskola i Kuggom

Bildtext  
Förlag  
Postat Kuggom 14.5.1915 -> Lappträsk