Askolinsvägen i Forsby.
Gamla butiken som nästan ser nästan lika ut ännu idag.

Bildtext  
Förlag  
Postat Forsby såg 28.7.1940 -> Helsingfors