Forsby gård sedd från ån.

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå 20.7.1909 -> Lovisa
Övrigt Saknar adressida