Ett julkort visande strandbodarna och kyrkan.

Bildtext  
Förlag Sotainvalidien veljesliitto
Postat