Kroksnäs gård på Vessö

Bildtext Borgå. Kroksnäs gård.
Förlag  
Postat Borgå 29.7.1918 -> Helsingfors