Arbetare vid Borgå Cellulosafabrik i Tolkis.

Bildtext  
Förlag  
Övrigt Saknar adressida