Pellinge sund

Bildtext Från Pellinge-sund.
Förlag Erik Söderström, Borgå,
Postat Borgå 30.12.1916 -> Kåtåjärvi gård
Övrigt MKH No. 428