Strand vid Mörtnäs på Kråkö.

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå 25.8.1902 -> Helsingfors
Övrigt 190 02