Runeberg

Bildtext Joh. Ludv. Runeberg
Förlag Lilus & Hertzberg
Konstnär  
Postat Helsingfors 6.6.1908 -> Tolkis