Runebergs sommarställe Lill-Kroksnäs på Vessö.

Bildtext Runebergs hem i Kroksnäs.
Förlag O. J. Börrén, Hangö.
Fotograf Natalia Linsén, 1896
Postat Borgå 4.7.1904 -> Uleåborg
Övrigt No. 67.