Runebergs grav

Bildtext Runebergs graf   Borgå  Runebergin hauta
Förlag O. J. Börren's Pappershandel, Hangö.
Postat H:fors-St.Peterburg No1 -> Karis
Övrigt 152