Reklamkort för A.W. Granbergs trädgårdsprodukter.

Bildtext Från A.W. Granberg´s rosodlingar.
Blommande Karolina Testout.
Efter fotografi taget den 5 juni 1912.
Förlag  
Postat Kerava 27.7.1914 -> Lovisa