Från Näsebacken

Bildtext  
Förlag  
Postat Nikolaistad 15.3.1912 -> Kangasala
Övrigt Saknar adressida