Från Näsesten söderut.

Bildtext Borgå - Porvoo
Förlag Erik Söderström, Borgå-Porvoo
Postat Borgå 26.7.1903 -> Helsingfors