Reklamkort för Turisthyddan/Turistimaja uppe på Näsebacken.

Bildtext TURISTIMAJAA Porvoo, Näse'n kiven luona
Förlag Hjalmar Jägers Boktryckeri, Borgå
Postat Borgå 18.4.1927 -> Kärsämäki
Övrigt