"Från Borgå" står det tryckt på detta kort. Var i Borgå?

Bildtext Från Borgå
Postat Helsingfors 14.9.1906 -> Helsingfors

Bildtext Från Borgå
Postat Helsingfors 20.6.1905 -> Herrala station