Högvalla, Boe gård

Bildtext Högvalla Seminarium.
Stora köket.
Förlag  
Postat Helsingfors 30.12.1939 -> Hindhår station