Gula salen i Högvalla, Boe gård

Bildtext Högvalla Seminarium och Husmodersskola.
Gula salen
Förlag