Högvalla, Boe gård

Bildtext  
Förlag  
Postat Hindhår 22.7.1929 -> Helsingfors
Övrigt Saknar adressida