Interiör från Hindhår gård, då Högvalla skolan verkade där.

Bildtext HÖGVALLA, HINDHÅR ST. MATSALEN
Förlag