Högvalla, Boe gård.

Bildtext  
Förlag  
Postat Hindhår 22.7.1927 -> Åbo