Drägsby gård

Bildtext Dregsby gård. Borgå socken Finland.
Förlag  
Postat Hindhår 13.1.1924 -> Helsingfors