Prästgatan med Saaris hus till vänster, sedd från Linséns parken.

Bildtext Borgå - Porvoo
Prästgatan - Papinkatu
Förlag  
Fotograf Albin Aaltonen
Postat Borgå 4.5.1966 -> Lahti
Övrigt