Bild från Pr. Wallgrens museum i Borgå.

Bildtext  
Förlag  
Övrigt Saknar adressida