Hörngränd fotograferad från kyrkomuren med det Solitanderska huset till höger

Bildtext Från gamla Borgå.  Vanhasta Porvoosta.
Förlag E. Söderström, Borgå.
Fotograf John Granlund, 1907
Postat Borgå 6.1909 -> Nargö, Reval