Hörngränd österut.

Bildtext Porvoo. Borgå. Hörngränd.
Förlag C. N:s Lj. Sthlm.
Fotograf  
Postat  
Övrigt 7547