Flensborgbrinken med Diktarhemmet mitt i bild och Albert Edelfelts byst framme till vänster.
Bysten restes den 26.5.1934, endast ett halvår tidigare än kortet är postat. Här kan den ännu skådas i sin ursprungliga skepnad, följande sommar gjordes bysten och sockeln om en hel del. Sockeln klövs itu och bystens axlar kapades så den fick plats på den smalare sockeln. År 1986 blev bysten stulen och ersattes 18.5.1990 med en kopia. 

Bildtext Borgå, Diktarhemmet  Porvoo, Runoilijakoti.
Förlag A. B. Söderströms Bokhandel O. Y., Borgå.
Postat Borgå 4.10.1934 -> Helsingfors
Övrigt Imp.