Ett trevligt kort av Ågatan, med Rådhuset i bakgrunden.

Bildtext  
Förlag FORTE