Förlag och tryckerier som gett ut kort med Borgåvyer
Det finns minst ett femtiotal förlag eller bokhandlar som gett ut Borgåkort före mitten av 1900-talet.
Det äldsta postade Borgåkortet jag sett var stämplat den 29.12.1895 och utgett av Missionsbokhandeln.
Listan är långt ifrån färdig, så några förlag saknas ännu och den innehåller säkert också endel sakfel. Vet någon mer om nåt av förlagen eller hittar ni några felaktigheter i listan, så meddela mej så rättar jag till dem.
 
Borgå förlag
 
Erik Söderström (1.8.1896 - 11.1914)
Erik Söderström tog över sin fars bokhandel den 1.8.1896. Redan följande år annonserade han i de lokala tidningarna att han sålde vykort med Borgåmotiv, det äldsta jag sett är från november 1897. Erik Söderström är utan tvivel den som gett ut flest Borgåkort och han var också en av de första. I min samling finns det långt över 200 av hans kort, så man kan anta att han säkert gav ut minst 300 olika. Erik Söderströms bokhandel flyttade i slutet av år 1897 till hörnet av Nikolaigatan (Mannerheimgatan) och Nya Kyrkogatan (Runebergsgatan) och fanns där tills han sålde den åt Holger Schildt. Ungefär en månad före han sålde sin bokhandel ändrade han namnet på den till Söderströms bokhandel.
Logor: E.Söderström, Borgå - Eric Söderströms Bokhandel - Erik Söderström, Borgå - Porvoo - Erik Söderströms Bokhandel, Borgå
 
Söderströms bokhandel (11.1914 -1924)
Holger Schildt var innehavare av Söderströms bokhandel från år 1914 till 1918 då han sålde den vidare till Gustaf Arvid Söderström.
Jag känner inte till om Söderströms bokhandel gav ut några vykort. Det finns endel som det står Söderströms bokhandel på, men de är nog av ett nyare datum.
 
A.B. Söderströms Bokhandel - Söderströmin Kirjakauppa O.Y. (1924 - 2006)
År 1924 ombildades bokhandeln till aktiebolag och fick namnet A.B. Söderströms Bokhandel - Söderströmin Kirjakauppa O.Y. och fick som första chef författaren Runar Schildt. Den 13.2.1940 träffades bokhandeln av en brandbomb och brann ner till grunden. För att snabbt få igång verksamheten på nytt byggdes ett tillfälligt trähus på platsen som senare flyttades till Krigarbyn och fick där fungera som tvättinrättning. Söderströms bokhandel upphörde med verksamheten först år 2006.
A.B. Söderströms Bokhandel har gett ut omkring 100 vykort, de nyare har ganska dålig kvalite på bilderna.
Logor: Förlag Ab. Söderströms Bokhandel Oy., Borgå - Ab Söderströms bokhandel - Borgå - Söderströmin kirjakauppa Oy - Porvoo
 
O.J. Börrén (1901-1903)
Svensken Olof  Jeppsson Börrén hade under ett par år i början av 1900-talet en pappershandel i Pietiläinens hus på adressen Nikolaigatan 1.
Börrén som var hemma från Malmö flyttade 1897 till Hangö som predikant vid frikyrkan. Ganska snart öppnade han en pappershandel i Hangö och några år senare grundade han också filialer i Borgå och Ekenäs. Börrén dog redan i augusti 1903, då endast 29 år gammal. Efter hans död köpte fröken Ida Lindholm affären, där hon nästan sedan början varit prokurist. Under hans korta tid som pappershandlare hann han ändå ge ut några dussin vykort med olika Borgå motiv.
Logor: O. J. Börrén Pappershandel, Borgå - O. J. Börrens pappershandel, Hangö.
 
Ida Lindholms pappershandel (1903-1905)
Ida Amanda Lindholm köpte O.J. Börréns pappershandel efter hans död 1903. På sommaren år 1905 gifte sig Lindholm med författaren Iivo Härkönen, sålde sin pappershandel åt fröken Ester Ruuth och flyttade bort från orten.
Under sin tid som pappershandlare gav hon ut åtminstone ett tiotal olika vykort.
Logor: Ida Lindholm, Borgå - Porvoo
 
Pappershandel, Ester Ruuth (1.8.1905-1910)
Missions bok och pappershandel Ester Ruuth Lindahl (1910-1915)
Fröken Ester Ruuth köpte Ida Lindholms pappershandel i augusti 1905, och registrerade då sin firma som "Pappershandel, Ester Ruuth". Pappershandelns adress var fortsättningsvis Nikolaigatan 1. År 1906 gifte hon sej med predikanten Per Viktor Lindahl från Stockholm och böt efternamn till Ruuth-Lindahl. I tidningsannonser använde hon ännu så sent som i april 1908 endast Ester Ruuths Pappershandel men efter det så använde hon både Ester Ruuth-Lindahl och Missionsbok- och Pappershandeln i tidningar och på vykort. Officiellt registrerade hon namnet "Missions bok- och pappershandel, Ester Ruuth-Lindahl" först i maj 1910. Hon försökte sälja sin pappershandel och gård redan 1908, gården fick hon såld men pappershandeln lyckades hon inte bli av med. År 1910 flyttade paret Ester och Per till Vasa och Hanna Bohm antogs som prokurist till pappershandeln, då hade hon redan jobbat där i några år. I mars 1915 köpte antagligen Hanna Bohm pappershandeln, för då registrerade hon sej själv som innehavare och det officiella namnet blev: Missionsbok & Pappershandel, Ester Ruuth-Lindahl. (Inneh. Hanna Bohm).
De tidigaste vykorten jag sett av Ester Ruuth är stämplade 1906, så hon började ge ut vykort nästan direkt från början.
Logor: Ester Ruuth, Pappershandel, Borgå - Pappershandeln Ester Ruuth Lindahl, Borgå. Missionsbok- & Pappershandel. (Ester Ruuth-Lindahl.)
 
Missionsbok & Pappershandel, Ester Ruuth-Lindahl (Inneh. Hanna Bohm) (1915-1921)
Missionsbok- & Pappershandel Hanna Bohm (1921-1935)
Hanna Bohm övertog Ester Ruuth-Lindahls pappershandel i mars 1915 och drev den till 1935 då hon sålde den vidare åt Maj-Lis Fagerholm. Hanna Bohm fotograferade själv en del av korten som hon gav ut som vykort.
Logor:
 
Missionsbok & Pappershandel inneh. Maj-Lis Fagerholm (1935-1971?)
Maj-Lis Fagerholm började arbeta på bokhandeln redan år 1917 och år 1935 tog hon över den efter Hanna Bohm. Hon drev bokhandeln fram till 1971(?).

Personalen på bokhandeln år 1935, då Maj-Lis Fagerholm tog över den efter Hanna Bohm.
Hanna Bohm, ?, Maj-Lis Fagerholm, Marta Nyholm, ?
Logor:
 
Borgå Missionsbokhandel eller Missionsbokhandeln (1892-19??)
Borgå Missionsbokhandel var troligen den första utgivaren av kort med Borgåmotiv, det äldsta stämplade kortet jag sett är från 29.12.1895 och antagligen var det då handelsbolaget Borgå Missionsbokhandeln som gav ut det. Missionsbokhandeln grundades av Fria Missionsföreningen på hösten 1892. Borgå missionsbokhandels senare historia är ganska suddig för mej, möjligen slutade den ganska snart efter att Wera Mendellöf tog över den år 1902, då hade den redan tidigare varit nära konkurs.
Logor: Missionsbokhandeln, Borgå.
 
Elsa Vinbergs Pappershandel - Elsa Vinbergin Paperikauppa (1925-?)
Pappershandel vid Biskopsgatan 30, 1925-50-talet???
Logor: Förlag: Elsa Winbergs Pappershandel, Borgå. - Porvoo - Elsa Vinberg - Borgå - Elsa Vinberg's Pappershandel
 
Porvoon Kirjakauppa Oy  - Borgå Bokhandel Ab (1919 - 199?(?))
Grundades 1919 i hörnet av Mannerheimgatan och Biskopsgatan. År 1986 flyttade de till det nyöppnade köpmannavaruhuset Nimubus och något år senare gick de med i Info kedjan.
De tidigaste vykorten av Borgå bokhandel jag har är postade 1925.
Logor: Porvoon Kirjakauppa - Borgå Bokhandel. - Porvoon Kirjakauppa Osakeyhtiö - Porvoon Kirjakauppa O/Y. Porvoo-Borgå
 
Borgå Museum - Porvoon Museo
Borgå museum eller egentligen föreningen bakom, Borgå museiförening, gav ut sina första vykort 1905. En serie på sex vykort över interiörer i museen. Senare ha man gett ut flere vykort, de flesta visande interiörer och föremål i museen, men också endel vyer över Borgå.
Logor: Borgå Museum - Porvoon Museo
 
Borgå ångfartygsaktiebolag (1891 - 194?)
Text
Logor: Borgå ångfartygsaktiebolag
 
Eino Nurmi
Text
Logor: E. Nurmi
 
Ines Lindström
Hon gav i varje fall ut ett antal kort med religösa motiv, ibland dem ett nyårskort "Borgå katedral", som gavs ut till nyåret 1919.
 
Olga Linderoos
På hösten 1901 öppnade Olga Linderoos en symaskins- och pappershandel vid Nikolaigatan 4 och där sålde hon bland mycket annat även vykort.
Jag har ej sett ett enda kort med hennes namn på, men 1903 gjorde hon reklam för nya Borgåvykort.
 
Tapethandeln
Har inte sett kort med Tapethandelns namn påtryckt, men 1911 gjorde de reklam för att de också säljer "Intressanta Vykort från Gamla Borgå".
 
Walter Sjöberg
Antikhandlare och trädgårdsmästare med rötterna i Borgå som sista tiden av sitt liv bodde på Molnby gård.
Han lät trycka några tiotal olika vykort med Borgåmotiv på 1910-talet.
Logor: Walter Sjöberg, Borgå.
 
Werner Söderström Osakeyhtiön Syvennyspaino
De tidigaste annonserna jag sett om att Werner Söderström har gett ut vykort är från 1902.
Logor: Werner Söderström Osakeyhtiön Syvennyspaino, Porvoo
 
Övriga finska förlag och tryckerier
 
Atelier Apollo, Helsingfors
Karl Emil Ståhlbergs atelje i Helsingfors som startade 1899. Senare öppnade han också filialer i andra städer.
Atelier Apollo gav bl.a. ut en serie vykort med bilder från finska städer där också Borgå finns representerad.
Logor: Atelier Apollo. Helsingfors.
 
Axel Fröbergs förlag, Helsingfors
Gav ut några vykort med Runeberg motiv kring 1900. Gjorde konkurs 1903.
Logor: Axel Fröbergs förlag, Helsingfors. - Axel Fröberg, H:fors
 
BeWeX, Littois
Björn Witt från Littois använde BeWeX som sitt produkt/företagsnamn från någongång på 1950-talet och framåt. Han började ge ut vykort i slutet på 1940-talet.
Gav ut ett par serier Borgåkort, den ena på ungefär 60 kort är fotograferad av Hans Othman.
Logor: BeWeX
 
Bildkonst - Kuvataide
En självständig avdelning i Tilgmanns tryckeri. Grundades 1924 och slutade nångång på 1970-talet.
Logor: BK
 
Emil Rundman, Helsingfors
Rundman hade en fotoatelje i Helsingfors under åren 1902-1908 och gav ut några vykort med Borgåmotiv.
Logor: Emil Rundman'in Valokuvaamo Helsinki
 
Gust. Arvidssons Litografiska Atelier, Helsingfors (1897-1912?)
Första företaget i Finland som klarade av att framställa bilder genom ljustryck. Senare under 1890-talet kom det flere.
Logor: G. Arvidsson, H:fors
 
HPR OY
Text
Logor: HPR OY
 
Isak Julin, Tammerfors (1898 - 1918)
Text
Logor: Isak Julin'in Kustannusliike ja Kirjakauppa, Tampereella. Uggla
 
Juho Leinon, Åbo
Text
Logor: Juho Leinon, Åbo
 
Julius Syrén & C:o O.Y., Tammerfors
Julius Syren & C:o som grundats 1908 ombildades 1920 till aktiebolag.
Har gett ut några Pörtö-vykort.
Logor: Julius Syren & C:o O.Y., T:re
 
K. F. Winter, Helsingfors
Text
Logor: K. F. Winter, Helsingfors
 
Korttikeskus - Kortcentralen
Text
Logor: Korttikeskus - Kortcentralen Helsinki, Puh 22 431 Tel. Helsingfors
 
Kustannusosakeyhtiö Smia (Suomen Maisemia), Helsingfors (? - 1953)
Gav ut några Borgåkort på 1940-talet.

Logor: Smia
 
Kuvatoimi, Helsingfors
Text
Logor: Kuvatoimi
 
Kuvaus Oy
Text
Logor: Kuvaus Oy.
 
O.J. Dahlbergs Pappershandel, Helsingfors
Text
Logor: Helsinki, O. J. Dahlberg, Helsingfors
 
O.Y. Launis A.B., Helsingfors (1906-1910)
Postkortsrörelsen såldes 1910 till Isak Julin från Tammerfors.
Logor: O.y. Launis A.b. Helsinki.
 
Luukkonen ja kumpp., Tammerfors
Text
Logor: Luukkonen ja Kumpp. Tampere.
 
Pohjoismaiden Paperikomppania Oy - Nordiska Papperskompaniet Ab (1919-80)
Text
Logor: PK
 
Rautatiekirjakauppa Oy (1910-)
Text
Logor: Rautatiekirjakauppa O.-Y.
 
Röda korset - Punainen risti
Text
Logor: +
 
Sokeain Kirjallisuusyhdistys - De Blindas Litteraturförening
Föreningen grundades 1931 och heter idag Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Logor: Sokeain Kirjallisuusyhdistys - De Blindas Litteraturförening
 
Sotainvaliidien Veljesliiton Sotasokeat r.y. - Krigsinvalidernas Brödraförbunds Krigsblinda r.f.
Har också sett kort med spegelvänd logo, med hundens nos åt vänster, vet inte vilket som är rätt.
Logor: Hund och rödakorset
 
Sulo Salmelin, Tammerfors
Text
Logor: Sulo Salmelin, Tampere
 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino Oy.
Text
Logor: Suomal. Kirjall. Seuran Kirjap. Oy
 
Suomen Ilmapuolustusliitto - Finlands Luftvärnsförbund
Finlands luftvärnsförbund grundades 1919 och fungerade fram till 1944, då verksamheten förbjöds av kontrollkommissionen.
Förbundet gav ut några flygfotografier med Borgåmotiv.
Logor: Suomen Ilmapuolustusliitto / Finlands Luftvärnsförbund
 
Suomen Matkailijayhdistys - Turistföreningen i Finland - Der Touristenverein in Finnland (1910-talet->1970-talet)
Turistföreningen i Finland började ge ut vykort på 1910-talet. Det äldsta jag har från Borgå är från 1912.
Logor: Suomen Matkailijayhdistys. - Turistföreningen i Finland, Der Touristenverein in Finnland, - Turistföreningen i Finland, Helsingfors Suomen Matkailija-Yhdistys, Helsingissä.
 
Oy Taidekorttikeskus Ab, Helsingfors
Text
Logor: TKK
 
Veljekset Karhumäki (1929->1999)
Det företag som har gett ut de flesta flygfotografierna av finska landskap. Deras hemsida finns på adressen www.veljeksetkarhumaki.fi 
Logor: Ilmavalokuva Veljekset Karhumäki, Keljo
 
Oy. Valistus (1901->1978)
Oy Valistus grundades i Helsingfors 1901. I december 1978 köpte Amer-Yhtymä hela aktiestocken och Oy Valistus blev en del av Welin+Göös, som Amer ägde sedan tidigare. Bolagets främsta uppgift var att trycka läromaterial åt grundskolan.
Logor: V
 
UTLÄNDSKA förlag och tryckerier
 
AB Almquist & Cöster, Helsingborg, Sverige (1917-1973)
Text
Logor: A & C
 
Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm, Sverige (1890->)
Det första och också ett av de största vykortsförlagen i Sverige. Hade bl.a. ensamrätt på att ge ut Jenny Nyströms kort. Produktionen av topografiska motiv avstannade under 1940-talet. Förlaget gav bl.a. ut en ganska stor serie kort av finska landskap i början på 1900-talet. Av serien gjordes det också en engelsk version för emigranterna i Amerika.
Logor: AE - Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm
 
Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm, Sverige (1902-1911)
Text
Logor: C. N:s Lj., Sthlm
 
Ernst G. Svanström, Stockholm, Sverige (1905-1930)
Text
Logor: E. G. S. i. S.
 
Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, GKA, Stockholm (1896-1918)
Text
Logor: G. K. A. - Granbergs K. A. Stockholm. - Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm 12.
 
Knackstedt & Näther, Hamburg, Tyskland (1889-5.1910)
Ett av de största tyska vykortstryckerierna i början på 1900-talet.
K&N anställde tom. en fotograf, mr. Bruhn från Hamburg, som reste runt i Finland under sommaren 1902 och fotograferade vackra, historiska eller annars minnesvärda platser som det sen gjordes vykort av. Efter konkursen övertogs stora delar av de finska originalen och negativen av M.L. Carstens, varför man ofta kan hitta vykortsmotiv som först getts ut av K&N och senare av M.L. Carstens.
Logor: Knackstedt & Näther, Hamburg. - Knackstedt & Näther, ljustryckeri, Hamburg - KN - Knackstedt&Näther Lichtdruck Hamburg
 
Knackstedt & Co, Hamburg, Tyskland (1910-1960-talet)
Efter Knackstedt&Näthers konkurs köpte Louis Knackstedt och hans kompanioner upp hela konkursboet och bildade bolaget Knackstedt&Co. Det nya bolaget fortsatte ungefär där det gamla lagt av, nu konsentrerade man sej dock mer på den nationella marknaden och förmedlingen av produkter till den finska marknaden gavs på ensamrätt åt Carl G. Krüger. Mr. Krüger hade redan länge varit K&N agent i Finland, men iom. ensamrätten fick han säkert också ta över endel av de ekonomiska riskerna. K&Co fortsatte att trycka vykort med finska motiv framtill första världskriget. Nyare vykort har jag inte sett, möjligen finns det andra typer av postkort som är tryckta senare hos K&Co.
Logor: Knackstedt & Co Lichtdruck Hamburg
 
Max Stein, Berlin, Tyskland (1903-1914)
Text
Logor: M. St., Berlin
 
M.L. Carstens Verlag, Hamburg, Tyskland
Text
Logor: M.L. Carstens Verlag Hamburg 20
 
Rud. Bellander, Hamburg, Tyskland
Text
Logor: Ilustr. Rud. Bellander, Hamburg
 
Svenska Litografiska AB, Stockholm, Sverige (1911-1927)
Efterföljare till Carl Nilssons Ljustrycksanstalt som verkade under perioden 1911-27.
Logor: Svenska Litografiska AB Stockholm
 
För mej OKÄNDA logon
 
J.L.
Text
Logor: J.L.
 
KW
Text
Logor: KW
 
MKH
Text
Logor: MKH
 
W.T.
Text
Logor: W.T.
 
V.P. & S.B.
Text
Logor: V.P. & S.B.
 
W. & Co. Berlin, Tyskland
Text
Logor: W. & Co. Berlin
 
Fotopapperstillverkare
 
Adox, Tyskland
www.adox.de
 
Forte, Ungern (1922-2007)
Vykort där denna logon använts är från mitten av 1950-talet och framåt.
 
Gevaert, Belgien
Fusionerades med Agfa 1964. Det nya namnet blev då Agfa-Gevaert.
www.agfa.com
 
Leonar-Werke, Tyskland
Fusionerades med Agfa 1964.
www.agfa.com
 
Mimosa, Kiel, Tyskland
Fusionerades med Agfa 1964.
Uppdaterad 3.3.2017