Troligen ett av de första vykorten med Borgåmotiv. Ett trevligt flerbildskort med tecknade vyer. Alla småbilder finns också som vykort.

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå Postilj.k. 20.9.1897 -> Åbo