En Borgå hälsning från 1898

Bildtext Helsning från BORGÅ
Förlag Missionsbokhandeln, Borgå,
Postat Borgå 30.8.1898 -> Mariehamn