En gott nytt sekelhälsning med Borgåmotiv från 1899

Bildtext  
Förlag  
Postat Åbo 30.12.1899 -> Lemsjöholm