Fröken Alva Forsius barnbördshus vid södra ändan av Linnankoskigatan. Man flyttade in i det nybyggda huset den 10.3.1902 och verkade här fram till 1924.
Idag finns Borgå vandrarhem i byggningen. Kortet är skickat av Alva själv.

Bildtext BARNBÖRDSHUSET I BORGÅ.
Förlag  
Postat Borgå 23.12.1904 -> Borgå