Stadshuset

Bildtext Porvoo.
Förlag Porvoon Kirjakauppa, Porvoo.
Oy Valistus
Postat Borgå 26.10.1934 -> Helsingfors
Övrigt 527