Mannerheimgatan västerut, från Fredsgatans korsning.

Bildtext  
Förlag  
Postat Borgå 7.12.1915 -> Åggelby