Torget med Lundagatan och Biskopsgatans korsning i bakgrunden.
 

Bildtext Borgå - Porvoo Torget - Tori
Förlag Missionsbok-Papper.handel, Borgå.
Postat Borgå 12.7.1916 -> Hausjärvi