Före detta Sparbankens hus, nuvarande finska församlingshemmet vid Lundagatan.

Bildtext Sparbanken i Borgå
En Fridfull Jul och
Ett Lyckosamt Nytt År
önskar Sparbanken i Borgå
Förlag  
Övrigt Dubbelkort