Präster och profeter samlade i Sv. Luth. Evangeliförenings bönehus vid Biskopsgatan i slutet av 1920-talet.

Bildtext  
Förlag  
Fotograf  
Övrigt Saknar tryckt adressida