Suomalainen yhteiskoulu (Finska samskolan) som stod där Linnankosken lukio finns idag.
Huset förstördes av en eldsvåda den 11.12.1950.

Bildtext  
Förlag  
Övrigt Saknar adressida